Eerste blad    Vorig blad    Blad 17 van 17 bladen    


76714. Louris Cornelisz.*, bouwman Ambacht Zuijdwijk banne van Wassenaar (Duijnzijde), taxateur 10e penning 12-03-1563, overl. 1569><1570.
Tr. < 1538.
76715. Aechtgen Jorisdr.*, overl. >26-3-1573.
Uit dit huwelijk:
1.  Joris Lourisz. van NIEROP, bouwman, schepen te Rijswijk 1695, geb. circa 1537, overl. 1595><1597.
Tr. (1) < 1565 Apollonia Hendriksdr. van der SPECK, overl. 1590><1593 te Rijswijk.
Tr. (2) ± 1593 Adriaentgen Claesdr. Begr. op 16-12-1632 te Rijswijk (oude Kerk).
2.  Maritje Lourisdr (zie 38357).

76738 Pieter Gerrit AELWIJNSZ.Z. Schout te Noordwijkerhout 1552/53, geb. ± 1504, overl. 1562><1564 te Noordwijkerhout, zn. van Gerrit Aelwijnsz. (zie 153476).
Tr. ± 1530 te Noordwijkerhout.
76739 N.N. Pouwelsdr. Geb. > 1503 te Noordwijkerhout, overl. > 1568 te Noordwijkerhout, dr. van Pouwels Claesz. (zie 153478) en N.N. Sijmonsdr. BRANTSZ. (zie 153479).
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Pietersz (SWIL) (zie 38388).
2.  Neeltgen Pietersdr. (zie 38369).

76774. Hendrick Outgersz. Karreman? Geb. ± 1525 te Enkhuizen(?), overl. op 04-09-1611 te Hillegom, begr. te Hillegom.
Kind:
1.  (Grietge?) Hendricxsdr. (zie 38387).

76776 = 76738 Pieter Gerrit AELWIJNSZ.Z..
76777 = 76739 N.N. Pouwelsdr..
 
102490. Claes Dirck Jansz.z. Geb. ± 1476, overl. 1540><1542 te Rijnsburg.
Rel.
102491. Ariaen N.N. (Ariaen Claes Dirck Jannenwijf).
Uit deze relatie:
1.  Geertgen Claesdr. (zie 51245).
2.  Haesgen Claesdr. Overl. <27-3-1590.
Tr. < -11-1542 Gerrit Claesz. de HEER (van ALPHEN), geb. circa 1517, overl. 1587><1590 te Rijnsburg, zn. van Claes Claesz. van ALPHEN (zie 74906) en Aeffgen Adriaensdr. BETH (BETTE) (zie 74907).

105452. Pieter Dircxz. Overl. <18-7-1576.
Kind:
1.  Louris Pieters Dirxz.z. (zie 52726).

106188. Claes Dircxz. ONDERWATER, leenman van Hontshol, 25-05-1490, land in Zoeterwoude, geb. ± 1460, overl. < 1517.
Tr. ± 1485.
106189. Maritgen Dircxdr. Overl. ± 1545.
Tr. (1) ± 1485 Claes Dircxz. ONDERWATER (zie 106188).
Tr. (2) ± 1517 Dirck Mouwerijnsz. Overl. ± 1540.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Corstant Claesz. (zie 53094).

106240. Jan Dirxz. van CROFT (van der Croft), vermeld 1471-1493 als pachter van tienden te Maasland en Schipluiden, geb. ± 1425.
Rel.
106241. Barbara Coppairsdr.
Uit deze relatie:
1.  Dierick Jansz van der CROFT (VERCROFT) (zie 53120).

108392. Gerijt.
Rel.
108393 (Maria) Aerntsdr. (van TETRODE), dr. van Aernt Willemsz. van TETRODE (zie 216786).
Uit deze relatie:
1.  Aernt Gerijtsz. (de jonge) (zie 54196).

125538. Floris Huijgensz.
Kinderen:
1.  Catharijn Floris Huijgensz.dr. (zie 62769).
2.  Marijtgen Florisdr.
3.  Cornelis Florijsz. (Jonghe) COCK.
4.  Willem Florijsz, overl. <3-12-1582.

Generatie XVIII
 
131478. Reijner Pieter Claesz,, overl. 1480><1526.
Kind:
1.  Neeltgen Reijnier Pietersdr. Claesz. van der DUIJN (zie 65739).

132384. Jacob van DEIJL.
Kinderen:
1.  Jan Jacobsz. (zie 67640).
2.  Dirck Jacobsz. (zie 66192).

132448. Jan Gerytsz.
Kind:
1.  Jacob Jan Gerijtsz.z. (zie 66224).

132592. Gerrit Dammasz. CLUFT, geb. ± 1470.
Kind:
1.  Dammas Gerritsz. (zie 66296).

134784. Heijndrick van RIJN, overl. 1540.
Kinderen:
1.  Pancras Heijndricxsz. (zie 67392).
2.  Adriaen Heijndricxsz.
3.  Cornelis Heijndricxsz. Overl. < 1533.
Tr. < 1528 Berber Pietersdr.
4.  Thonis Heijndricxsz.

135154. Claes Sijmonsz. Overl. <31-1-1529.
Rel.
135155. Eemsgen, overl. > 8-7-1531.
Uit deze relatie:
1.  N.N. Claesdr. (zie 67577).

135164 = 66238 Pieter Huijgensz..
135165 = 66239 Neeltgen N.N..
 
135166. Jan Dircxz. van NOORDEN.
Kind:
1.  Aeltgen Jansdr. (van NOORDEN, van NOORT) (zie 67583).

135280 = 132384 Jacob van DEIJL.
 
136848 Gerrit Jansz. STEENVOORDE, schout van Hillegom, geb. 1429 te Rijswijk, overl. 1499 te Hillegom, zn. van Jan van STEENVOORDE (zie 273696) en Machteld van ROSSEM (zie 273697).
Rel.
136849. N.N.
Uit deze relatie:
1.  Pieter Gerritsz. Geb. ± 1460 te Rijswijk, overl. 1499 te Amsterdam.
2.  Geryt Gerritsz. Koster te Lisse, geb. ± 1461 te Rijswijk.
3.  Adriaen Gerritsz. Priester, geb. ± 1470 te Rijswijk, overl. te Noordwijkerhout (?).
4.  Jan Gerritsz. (zie 68424).

137424 Dirck Arien Pietersz.z. Overl. <8-10-1524, zn. van Adriaen Pietersz. (zie 274848).
Kind:
1.  Sijmon Dirck Adriaensz.z. (zie 68712).

144080. Pieter KEIJSER, welgeboren man van Rijnland 1500.
Kind:
1.  Jan Pietersz. (zie 72040).

147236. Jan Huijgensz. Overl. < 1553.
Rel. (1) N.N. (zie 147237).
Rel. (2) Nelleke N.N.
Uit de eerste relatie:
1.  Huijg Jansz. (zie 73618).
147237. N.N.
Uit deze relatie: 1 kind (zie onder 147236).

149812. Claes Gerritsz de HEER, overl. 1519<>1525.
Rel.
149813. Alijt Meijnaertsdr. Overl. > 1498.
Uit deze relatie:
1.  Claes Claesz. van ALPHEN (zie 74906).

149814. Adriaen Dircxz. BETTE, overl. 1540/1541.
Rel.
149815. Alijt Dircxdr. van der MADE.
Uit deze relatie:
1.  Aeffgen Adriaensdr. BETH (BETTE) (zie 74907).

153088. Jan Sijmonsz, overl. 1453><1457.
Rel. (1) Margriet N.N.
Rel. (2) Machtelt van den HOORN (zie 153089).
Uit de tweede relatie:
1.  Pieter Jansz. (Oom Pier) (zie 76544).
153089. Machtelt van den HOORN, overl. >22-3-1457.
Uit deze relatie: 1 kind (zie onder 153088).

153424 Claes Dircksz. van der SPECK, geb. ± 1488, overl. 1523><1544, zn. van Dirck Dircksz. (de Oude) van der SPECK (zie 306848) en Lijsbeth of Aechte N.N. (zie 306849).
Tr. (1) < 1511 N.N. (zie 153425).
Rel. (2) Claesgen Sijmonsdr. Overl. < -12-1566.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Heijnrick Claesz. (zie 76712).
153425. N.N.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 153424).

153476. Gerrit Aelwijnsz. Geb. ± 1465 te Sassenheim, overl. < 1527.
Kinderen:
1.  Pieter Gerrit AELWIJNSZ.Z. (zie 76738).
2.  Jacob Gerrit AELWIJNSZ.Z. Geb. ± 1504, overl. <6-10-1577 te Sassenheim.
Tr. ± 1530 N.N.
3.  Jacops suster Gerrit AELWIJNSZ.DR. Geb. ± 1515.
Tr. > 1533 Cornelis Jan BRAEMSZ.Z.
4.  Jan Gerrit AELWIJNSZ.Z.

153478. Pouwels Claesz. Geb. ± 1485 te Noordwijkerhout, overl. > 1550.
Rel.
153479 N.N. Sijmonsdr. BRANTSZ. Dr. van Sijmon Brantsz. (zie 306958) en Marijtgen N.N. (zie 306959).
Uit deze relatie:
1.  N.N. Pouwelsdr. (zie 76739).

216786. Aernt Willemsz. van TETRODE.
Kind:
1.  (Maria) Aerntsdr. (van TETRODE) (zie 108393).

Generatie XIX
 
273696 Jan van STEENVOORDE, geb. ± 1400, overl. op 17-03-1473, zn. van Gerrit van STEENVOORDE (zie 547392) en Willemine van BEESHEM/BERCHEM (zie 547393).
Rel.
273697 Machteld van ROSSEM, overl. > -10-1483, dr. van Huijbert van ROSSEM (zie 547394).
Uit deze relatie:
1.  Gerrit Jansz. STEENVOORDE (zie 136848).

274848. Adriaen Pietersz. Overl. <8-10-1524.
Kind:
1.  Dirck Arien Pietersz.z. (zie 137424).

306848. Dirck Dircksz. (de Oude) van der SPECK, overl. **-02-1501.
Rel. (1) Aechte of Lijsbeth N.N. Overl. ± 1501 te Rijswijk.
Rel. (2) Lijsbeth of Aechte N.N. (zie 306849).
Uit de tweede relatie:
1.  Claes Dircksz. (zie 153424).
306849. Lijsbeth of Aechte N.N.
Uit deze relatie: 1 kind (zie onder 306848).

306958. Sijmon Brantsz. Geb. ± 1450, overl. ± 1495.
Rel.
306959. Marijtgen N.N. Geb. ± 1450, overl. ± 1517.
Uit deze relatie:
1.  N.N. Sijmonsdr. BRANTSZ. (zie 153479).

Generatie XX
 
547392 Gerrit van STEENVOORDE, geb. ± 1360, overl. op 09-10-1449, zn. van Jan van STEENVOORDE (zie 1094784) en N.N. (zie 1094785).
Rel.
547393 Willemine van BEESHEM/BERCHEM, dr. van Gerard van BERCHEM (zie 1094786).
Uit deze relatie:
1.  Jan (zie 273696).
2.  Gerrit, geb. ± 1400, overl. > -10-1483.
3.  Machteld, geb. ± 1401.
4.  Frans, geb. ± 1402.

547394. Huijbert van ROSSEM.
Kind:
1.  Machteld (zie 273697).

Generatie XXI
 
1094784 Jan van STEENVOORDE, geb. ± 1330, overl. op 01-08-1415, zn. van Gerrit Jansz. van STEENVOORDE (zie 2189568) en Catharina (Casteleijngen) van LEYDEN (zie 2189569).
Rel.
1094785. N.N.
Uit deze relatie:
1.  Gerrit (zie 547392).
2.  Pieter.

1094786. Gerard van BERCHEM.
Kind:
1.  Willemine van BEESHEM/BERCHEM (zie 547393).

Generatie XXII
 
2189568. Gerrit Jansz. van STEENVOORDE, geb. ± 1290, overl. op 20-09-1355.
Tr. ± 1320.
2189569 Catharina (Casteleijngen) van LEYDEN, geb. ± 1290, overl. ± 1335, dr. van Heer Willem van LEYDEN (zie 4379138) en Ve Badeloch van BREDERODE (DOORTOGHE) (zie 4379139).
Uit dit huwelijk:
1.  Jan (zie 1094784).
2.  Dirck, geb. ± 1331.


Generatie XXIII
 
4379138 Heer Willem van LEYDEN, Burggraaf van Leyden, geb. 1260><1280, overl. 1326><1332, zn. van Hendric van CUIJCK (zie 8758276) en Halewina van EGMONT (zie 8758277).

De twee onwettige kinderen (zie onder 4379138):

1.  Catharina (Casteleijngen) (zie 2189569).
2.  Wouter.

Tr. (1) 1306><1309 Ermengaard(a) / Ermgaard van NAALDWIJK, geb. ± 1265, overl. ± 1310.
Tr. (2) <1326 Ve Badeloch van BREDERODE (DOORTOGHE) (zie 4379139).

4379139. Ve Badeloch van BREDERODE (DOORTOGHE), geb. 1250><1280, overl. > 1326.
Tr. (1) < 1305 Gerrit van OESTGEEST.
Tr. (2) <1326 Heer Willem van LEYDEN (zie 4379138).

Generatie XXIV
 
8758276. Hendric van CUIJCK, Burchgrave van Leyden.
Rel.
8758277. Halewina van EGMONT.
Uit deze relatie:
1.  Didericx, Burchgrave van Leijden, geb. ± 1260.
2.  Heer Willem van LEYDEN (zie 4379138).
3.  Bartha.
Rel. Diderick van WASSENAER (de derde van dien name).

Eerste blad    Vorig blad    Blad 17 van 17 bladen